STB On-Line
WEB-verze
[ASCII]  [Win1250]  [Latin2]  [KOI 8]  [Mac] [ISO 8859-2] [Kameník]

Tato verze projektu STB On-Line je do jisté míry shodá s klientským programem.   Jejím cílem je však pouze poskytnutí možnosti nahlédnout do dat, aby jste si mohli zhodnotit, zda se Vám oplatí stáhnutí cca 3.5MB rychlejšího klientského programu, který obsahuje kromě dalších databází i mnoho dalších  funkcí a možností. Také ovládání klientského programu je mnohem příjemnější... Zde máte možnost "jen" zjistit, kdo je ve kterých firmách a zda měl nebo neměl vazby na STB. Tato verze pracuje se stejnou databází, jako klientský program.

NECENZUROVNÉ NOVINY
On-Line

Jde o náš nový projekt, díky kterému uvidíte vždy vše aktuální. Zatím jde o zkušební verzi, ve které ještě nemáme přesně uvedená data vydání. Tvorba stávající podoby statických stránek již přestává být dostatečně pružná, proto jsme pro Vás, ve spolupráci s
GreenBottle Software, připravili tento projekt, který nám umožní rychlé vydávání.


V této webovské verzi jsou k dispozici "jen" tři základní seznamy - registr osob a jejich lustrace, registr firem provázaný s registrem osob a obchodním rejstříjem, a telefonní seznam, který však s ničím provázaný není - chybí v něm data narození vlastníků účastnických stanic. Dále je k dispozici full-textové vyhledávání.  Databázi neplatičů a odcizených vozidel najdete na serveru InfoLineOproti ostatním databázím, věnujících se výhradně STBákům, je zde jeden zásadní rozdíl. Tato databáze obsahuje registr osob, ve kterém je vazba na STB jen jednou z charakteristik osoby. Zda byl, nebo nebyl STBák zjistíte podle toho, jestli ve výsledku bude nebo nebude mít vyplněny kolonky charakterizující spolupráci s STB. Registr osob obsahuje všechny osoby, které jsou v obchodním rejstríku a mají uvedené datum narození.


!!! Pouze asi třetina lidí z registru osob má evidovánu vazbu na STB !!
!


Vyhledávání v lidech
V kódování Win-1250 můžete zadávat i diakritiku. V jiném kódování pište, prosím, bez diakritiky.
Pokud Vás zajímají jen STBáci, využijte omezení položkou "Prohledat". Výsledek bude rychlejší.

Příjmení: 
Jméno:.............
Narození - od:
Narození - do:
Prohledat:
Zobrazit: Jen osoby figurující ve firmách
Počty, v kolika firmách kdo je
Typ spolupráce:


Správa STB:Krycí jméno
Číslo svazku


 

Fulltextové hledání ve firmách


 

Telefonní seznam
Pokud hledáte podle telefonního čísla, zadávejte jej BEZ předvolby !.
Vyhledává se automaticky mezi soukromými i firemními čísly současně.
Není přípustná otazníková sekvence.

 

Full-textové vyhledávání

  • Slova se, jak je zvykem, spojují logickými operátory AND a OR, vyhodnocuje se striktně zleva.
  • Nejsou akceptovány závorky, ani úsloví uzavřená do uvozovek. Také není povolen znak %
  • Jsou možné wildcards (jak otazníky na náhradu jednoho znaku, tak hvězdičky na náhradu libovolné délky znaků).
    Podmínkou je, aby byla na začátku každého slova zadána alespoň 3 písmena, pro obchodní rejstřík 5 písmen.
    Oproti běžným konvencím je možné zadat i výraz jako ABCD*E?F*G
  • Na konci slova se implicitně předpokládá hvězdička - hledají se tedy všechna slova, která začínají zadaným slovem
  • Pokud hledáte jen konkrétní tvar slova, zadejte na začátek slova vykřičník

Hledat:

Full-textové hledání je zatím v testovací fázi.
Databáze obsahuje cca 35mil. záznamů.
Proto, prosíme, zadávejte výraz co nejpřesněji
zrychlíte si vyhledání.

V čem hledat ?

Necenzurované noviny
Kdo je kdo
Týden
Reflex
Obchodní rejstřík
     
(pozor, výsledek může být obrovský) 

 
 

OBSAH SERVERU

AKTUALITY

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PODPISOVÉ AKCE

Program pro automatické stažení WWW stránek
pro pozdější off-line prohlížení


Program pro šifrování
vašich e-mailů


AKTUÁLNÍ VERZE PROGRAMU KE STAŽENÍ, NUTNÉHO PRO PRÁCI s BBS
"StB on line"


KOMPLEXNÍ VEŘEJNÁ INFORMAČNÍ FULLTEXTOVÁ DATABÁZE
"StB on line"
Provázání světa podnikání, moci, peněz, komunistické nomenklatury a tajných služeb

CHARTA 77
PROTI KOMUNISTICKÝ
ODPOR 70. a 80. LET

NECENZUROVANÉ NOVINY

PETR CIBULKA

POLITICKÝ PROGRAM
INICIATIVY
PRO KONTROLU MOCI
ZDOLA A SHORA
CESTOU
MOCENSKÉHO
A GEOGRAFICKÉHO
POLYCENTRISMU

KULTURA
V ILEGALITĚ


V.O.N.S.
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

V.O.N.N.
Výbor za odsouzení nespravedlivě nestíhaných

RESTITUCE V ČR

NADACE
Nadace pro kontrolu moci zdola a shora

Kontrola moci zdola a shora

DISKUSNÍ FÓRUM
Kontrola moci zdola a shora


Vydavatelství SAMIZDAT

A1 - POLYGRAFICKÝ KOMPLEX

Kontaktujte nás

Motto: Svoboda je účast na moci.
(Cicero)

Žádná moc pro nikoho - všechna moc pro všechny.

Člověk, který je pánem sama sebe, nebude mít jiné pány.
(Orientální přísloví)

Každá země je natolik svobodná
nakolik jsou svobodní její obyvatelé
tedy míra svobody občanů rovná se míře
jejich účasti na správě své obce, země, státu, planety...
tedy rovná se zatím nule.      Vítejte na mé oficiální stránce, na které bych vás chtěl kromě mnoha jiného seznámil i s tím, co jsem v uplynulých letech dělal, o co jsem usiloval, jak jsem dopadl a o co se budu snažit v budoucnu, pokud mě v tom ti, kteří nám dnes vládnou, nezabrání. Jestli vás něco z toho zaujme, budu rád, pokud se na tom budeme podílet společně. Zejména bych uvítal vaši spolupráci s NECENZUROVANÝMI NOVINAMI, které v současné době vychází pouze v internetové podobě a to při zajišťování materiálů ať už vlastních nebo opatřených jakýmkoli jiným způsobem, u kterých předpokládáte, že by je měli číst všichni.
      Na spolupráci se těší

PETR CIBULKAZDE BYCH CHTĚL PŘEDSTAVIT
NAŠE DALŠÍ PROJEKTY
 
   

Odkazy na základní informační a myšlenkové okruhy serveru naleznete v tabulce na pravé části stránky.

KOMPLEXNÍ VEŘEJNÁ INFORMAČNÍ FULLTEXTOVÁ DATABÁZE "StB on line"

Provázání světa podnikání, moci, peněz, komunistické nomenklatury a tajných služeb.

 

    Výměna informací a myšlenek, které v televizních novinách nenajdete.

Některá témata, která bychom zde chtěli prohlubovat a rozvíjet:

         
                                                        

 

 


 

REGISTR SVAZKŮ StB

SEZNAM OSOB, JEJICHŽ JMÉNA A DATA SE SHODUJÍ SE JMÉNY A DATY OSOB, REGISTROVANÝCH ll. SPRÁVOU KOMUNISTICKÉ STÁTNÍ BEZPEČNOSTI (BOJ PROTI VNITŘNÍMU NEPŘÍTELI) JAKO JEJICH POMAHAČI V KATEGORIÍCH RESIDENT, DRŽITEL KONSPIRAČNÍHO BYTU, AGENT - TAJNÝ SPOLUPRACOVNÍK A DŮVĚRNÍK
      Chybí zde bohužel cca 2500-3500 nejdůležitějších kádrů II. správy StB, jejichž jména byla vyňata z evidence StB už během příprav reformního křídla KGB na československou "sametovou revoluci" a kteří dnes dál řídí naši, ve skutečnosti stále jejich, společnost.

registrstb@cibulka.czNakladatelství SAMIZDAT     

Vydavatelství a internetové multimediální zásilkové knihkupectví.

Zde naleznete časopisy, knihy, diskety StB, CD.

samizdat@cibulka.czDISKUSNÍ FÓRUM KONTROLA MOCI SHORA A ZDOLA   

  Přímá demokracie, referendum, přímá volba hlav států, měst a obcí, volitelnost soudců a policejních ředitelů přímo a to těmi občany, nad kterými by měli vykonávat své pravomoci, miliční uspořádání armády podle vzoru Švýcarska, Národní gardy USA atd., horní komora parlamentu, složená z duchovně nejvyspělejších pozitivně orientovaných bytostí, politické aktivity a informace o všem, co se týká přímé demokracie a pozitivních i negativních duchovních energií a bytostí, stojících nad námi a majících vliv na poměr sil mezi pozemskou mocí a námi a na náš další vývoj.                                           A1 - POLYGRAFICKÝ KOMPLEX

                      Tiskárna, grafické studio a knihárna     

Kompletní nabídka polygrafických služeb včetně ceníků a kalkulací.

polygrafkomplex@cibulka.cz