Detail osoby
pořadové číslo výsledku: 0
Příjmení, jméno Pulec Radim
Datum narození     29.06.1953

Hodnost
Typ spolupráce
Krycí jméno
Spisová značka
Správa STB
. Agent Dalimil 7674 Centrála
. Důvěrník Radim 7674 Centrála
. Tajný spolupracovník Dalimil 7674 neurčeno

zpět na zadávání podmínek

Působení ve firmách
IČO
Název
OR 25742680 IKONOSTAS s.r.o.

zpět na zadávání podmínek


PULEC Radim, ThDr., mnišské církevní jméno Kryštof - duchovní pravoslavné církve, 29. 6. 1953 Praha, svobodný. NYNÍ biskup olomoucko-brněnský, kancléř úřadu Metropolitní rady v Praze, VŠ učitel, Pravosl. teolog. fak. Univ. Pavla J. Šafárika Košice. ST Athénská univ. - fak. teologie 87. VÁŽÍ SI arcibiskupa Makaria, prezidenta Kyperské republiky, který byl duchovní, teolog a zároveň demokrat. ZÁJMY četba duchovní liter., poezie, turistika. P 74 vysvěcen na kněze a ustan. duchovním v Hořovičkách u Rakovníka, 75-82 radaktor čas. Hlas pravoslaví, 82 ustanoven duchovním při památné pravosl. katedrále sv. Cyrila a Metoděje v Praze, 88 vysvěcen biskupem. Ž 86 promován jako první doktor z ČSFR na Athénské univ. POL bezpart. V Řád sv. apoštola Pavla, udělený athénským arcibiskupem. D 90 založil pravoslavný monastýr Ochrany přesvaté Bohorodice v Olomouci, 90 otevřel bohosl. učiliště při eparchiální radě v Olomouci, 91 založil stavbu ekumenického duchovního centra sv. mučedníka Gorazda a otevřel svatováclavskou hudeb. školu v Brně. Publ.: 87 Dějiny pravoslavné katedrály sv. Cyrila a Metoděje, 90 Biblické dějiny pro nejmenší. B časop. vydávané pravosl. církví Hlas Pravoslaví, Odkaz Cyrila a Metoděje, řecké noviny Ekklisiastiki alithia, Kleine Zeitung - Rakousko. PA Masarykova 17, 772 00 Olomouc.


Čas zpracování: 0.06 s
Zpracováno 18 záznamů

Tento seznam má pouze informativní charakter, je neprodejný a byl pořízen na internetu
dne: 23.08.2019, 09:57:14 hod.

Informace jsou čerpány z databáze N.I.T.C., s.r.o., aktualizované dne 01.05.2000
Obsahové připomínky a reklamace zasílejte na adresu petr@cibulka.cz


Copyright © 1999 GreenBottle SoftwareTOPlist