--------------------------------------------------------------------------------
Autor: (j.r.)
Název: O úctě ke stromům
Zdroj: NN Ročník........: 0003/007 Str.: 007
Vyšlo: 01.01.1993 Datum události: 01.01.1993 Rok: 1993
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Každý vzrostlý strom dal člověku svou všestrannou užitečností 280krát více, než je cena

jeho dřeva. Každou denní hodinu uvolňuje do vzduchu 1,5 kg kyslíku. Jediný vzrostlý strom ve městě má stejný účinek jako klimatizační zařízení pro deset velkých kanceláří, dílen. Sečteme-li užitek stromu, pak činí kolem půl miliónu korun. Dosud neexistuje ceník zeleně!

Paragrafy, které by chránily stromy proti člověku, jsou jednoznačně na straně lidí.

Odkud jste k nám přišly, stromy? Vy, poutníci dávné minulosti. Ze které hvězdy zalétla k nám vaše okřídlená semínka před milióny a milióny lety?

Kdo má citlivý sluch, ten uslyší strom mlčet. Pak náhle zašeptá, vzdychne, začíná tesknit a žalovat. A když se nedočká lidského zásahu, zas zmlkne a čeká ... Stromy čekají bolestně stuleny k sobě.

Miluji stromy, ty pamětníky věků. Už první člověk poznal vaše kmeny, větve, jehličí, listoví ... A jako jste němě stály při

zrození Krista, v třicetileté válce, při výbuchu v Hirošimě i kolem gulagů, budete stát i zítra i pozítří, až tento svět bude smeten člověkem. Chtěl bych vám, stromy, políbit kořeny za to vše, co jste pro člověka udělaly.

(j. r.)