SLOVO  NA  UVOD

Tato stranka je urcena k tomu, aby vam dala nahlednout do obdobi nejvetsiho utlaku, kterym kdy cesky narod prosel. V padesati letech mezi roky 1939 a 1989 ztratily desetitisice obcanu zivoty, svobodu, moznost rozvinuti svych snah a schopnosti a majetek, ktery byl vysledkem jejich prace a prace jejich predku. To nejhorsi vubec je, ze na nestesti jednech koristili druzi, kteri dnes svou korist haji a ze si ji se souhlasem lidi odpovednych za vedeni statu chteji ponechat.

Na teto strance se budeme zabyvat pristupem ruznych skupin ceskych lidi k tomuto obdobi a k problemum, ktere nam zustaly. Ukazeme na pristup prislusniku komunisticke strany, na uroven zvolenych zastupcu lidu, postoj predstavitele nejvyssiho uradu v zemi, na stanovisko soudu a soudcu, na snahy Cechu zijicich v zahranici a na mezinarodni instituce a jejich postoj. Nebudeme o tomto obdobi vypravet ale uvedeme jen fakta, z kterych si kazdy obraz toho moralniho propadu utvori sam.

23. dubna 1990 schvalilo shromazdeni Ceske a Slovenske Federalni Republiky zakon 119/1990 O soudni rehabilitaci. Timto zakonem byly zruseny vsechny tresty, ktere komunisticky rezim uvalil na obcany v rozporu s mezinarodnimi zavazky, ktere podepsal i se svou vlastni ustavou. Rozsudky byly zruseny ke dni, kdy byly vysloveny,tedy byly zcela smazany jako by nikdy neexistovaly.

2. rijna 1990 byl schvalen prvni restitucni zakon 403/1990 o zmirneni nasledku nekterych majetkovych krivd. Tento zakon umoznil vraceni moviteho i nemoviteho majetku, ktery byl vlastnikum odejmut podle ruznych vyhlasek po roce 1955. V tomto zakone nejsou zadne podminky a je znamo, ze podle nej dostaly majetek zpet i osoby, ktere nemely ani trvaly pobyt v tehdejsim Ceskoslovensku ani ceskoslovenske obcanstvi.

21. unora 1991 byl schvalen zakon 87/1991 o mimosoudnich rehabilitacich. V tomto zakone je mnozstvi ruznych podminek pro vydani zabaveneho majetku.   Vsechny musi prekonavat a dukazy obstaravat poskozeny majitel. Je absurdni, aby po desitkach let puvodni vlastnik prokazoval, ze komunisticky funkcionar nebyl pri koupi nikterak zvyhodnen.

21. kvetna 1991 byl schvalen zakon 229/1991 o uprave vlastnickych vztahu k pude a jinemu zemedelskemu majetku. Tento zakon ma podobne podminky jako zakon 87/1991.

9. cervence 1993 byl schvalen zakon 198/1993 o protipravnosti komunistickeho rezimu a odporu proti nemu. I kdyz tento zakon zcela jednoznacne odsuzuje komunisticky rezim a ty, kteri jej aktivne podporovali, odsuzuje popravy, zalarovani a konfiskovani majetku, nevyvodily se z neho zadne dusledky.

19. cervence 1995 rozhodl Vybor pro lidska prava Spojenych narodu, ze podminka obcanstvi v restitucnich zakonech porusuje clanek 26 Mezinarodniho paktu o obcanskych a politickych pravech a pozadal Ceskou republiku o napravu do 90 dnu. Protoze Ceska republika tento pakt podepsala a k jeho dodrzovani se zavazala je rozhodnuti tohoto vyboru pro ni pravne zavazne. Ceska republika byla timto vyborem jiz nekolikrat upomenuta, aby zjednala napravu, ale dosud vyzvu ignoruje

14. prosince 1995 vydal Evropsky parlament Rezoluci B4-1493/45, v ktere vyzyva vsechny staty stredni a vychodni Evropy, aby prijaly prislusne  zakony na vraceni majetku uloupenych nacisty a komunisty a jejich spoluviniky jejich pravoplatnym vlastnikum.

13. rijna 1998 schvalila Snemovna representantu Spojenych Statu Rezoluci  562 o majetcich nepravem vyvlastnenych byvalymi totalitnimi staty.

Vlada Ceske republiky, dosud obhajuje loupezne zabavovani majetku po zidech, po veznich a popravenych komunistickym rezimem i po tech, kteri svou vlast   opustili v dobe nejvetsiho utlaku. Argument, ktery k tomu pouziva je ten, ze tyto majetky byly koupeny nynejsimi majiteli nebo dalsimi osobami "v dobre vire". a ze by tedy byly jejich odnetim a vracenim pravoplatnym  majitelum spachany nove krivdy statem, ktery se povazuje za pravni stat a haji nedotknutelnost osobniho majetku.

Abychom vyvratili tvrzeni o tom, ze nynejsi drzitele ziskali majetky "v dobre vire" poridili jsme tento soupis, ktery budeme stale doplnovat. Je z neho videt, ze se jednalo o loupezne koristeni funkcionaru a clenu komunisticke strany.

Pripadni kupci se upozornuji, ze majetek zde vyjmenovany je majetek kradeny. Jeho pripadny kupec se timto varuje, ze mu majetek zkonfiskovany komunisty muze byt v budoucnu odebran bez nahrady.